Himachal Dental College

Under the Auspices of Dr. Puran Chand, Medical Charitable Trust

Landline : +911907267183

LIST OF GOVERNMENT DENTAL OFFICERS IN HIMACHAL PRADESH

STUDENTS PASSED OUT FROM HDC

S.NO NAME BATCH 0F   PHONE NO.
1 Dr.BinduBala 1994-2000 R 9418200014
2 Dr. Suman Rao  1994-2000 R 9418040876
3 Dr. Rashmi 1994-2000 R 9418008891
4 Dr.Bharti Sharma 1994-2000 R 9418000072
5 Dr ArunPatyal 1995-2001   9816056162
6 Dr. Deepak Gurang 2002-2007 C 8894999037
7 Dr.Pragya Bali 1995-2001 C 9418499090
8 Dr. Poonam Sharma 1994-2000 C 9418304044
9 Dr.SoniaVerma 1994-2000 C 9418289494/9418004632
10 Dr. Prashant Saklani 1994-2000 R 9418064477
11 Dr.Vikas Mahajan 1995-2001 C 9418091124
12 Dr.PrashantPathania 1994-2000 C 9418023593
13 Dr.Reena Thakur 2002-2007 R 9418540511
14 Dr.Neelamkanwar 1995-2001 C 9418000599
15 Dr. K.D. Bharwal 1994-2000 R 9418001129
16 Dr. Rajeev Sharma 1995-2001 R 9418123069
17 Dr.MamtaBharwal 1994-2000 C 9418027030
18 Dr.NarendeepAshutosh 2001-2006 C 9736573398
19 Dr.Bhim Chand Negi 1995-2001 R 9418081347
20 Dr.Parshant Acharya 2000-2005 R 9418413626
21 Dr.Ruchi Sharma 1997-2002 R 9418038377
22 Dr.AmanAbrol  1997-2002 R 9418094586
23 Dr.Yashpal 1995-2001 C 9816431067
24 Dr. Mona lisa Garg 1997-2002 C 9418702433
25 Dr.Nidhi Kaushal 1995-2001 C 9418178418
26 Dr.InduBala 1994-2000 R 9418026066
27 Dr.PankajLakhan Pal 1995-2001 R 9418102900
28 Dr. Nikhil Kapila 1997-2002 C 9418070220
29 Dr.Lakhvinder Singh 1994-2000 R 9418096974
30 Dr.Arvind  Thakur                    1995-2001 R 9418041423
31 Dr.Bhupinder S. Sagoo 1994-2000 R 9418043264
32 Dr.Anurag Rana                  1994-2000 R 9816600990
33 Dr.RahulTandon 1994-2000 C  
34 Dr.SoniaVerma 1994-2000 C 9418289494/9418004632
35 Dr.Prince Chaudhary(D) 2006-2011 C 9882130365
36 Dr. Anil Sharma  1997-2002 R 9418057325
37 Dr.MeenakshiAwasthi 1996-2001 C 9882651458
38 Dr.Ashok Kumar 1997-2002 C 9418635040
39 Dr.VandnaTejta 1997- 2002 R 8894864467
40 Dr.SuchetaMahant 1999-2004 R 9857640270
41 Dr.Ashima Thakur 1999- 2004 C 9418190191
42 Dr.VikasRopwa 1994-2000 R 9418206061
43 Dr.Karam Singh Verma 1994-2000 C 9418062749
44 Dr.Sukhvinder Singh (MDS) 1994-2000 R 9418064930
45 Dr.Randeep Kumar 1994-2000 R 9418472494
46 Dr.Abhilasha 1997-2002 C 9418398398
47 Dr.Rashmi Kapoor 1994-2000 C 9418890800
48 Dr.AnjanaMukamia 1994-2000 R 9418497304
49 Dr. Sameer Sharma 1997-2002 R 9418028528
50 Dr.Pratibha Sharma 1994-2000 R 9418988999
51 Dr. Kala 1995-2001 R 9418036060
52 Dr. Shweta Bal Chauhan (Project Muskaan) 1994-2000 R 9816022724
53 Dr.Dharam Pal 1994-2000 R 9418134454
54 Dr.Vibhati Arya 1995-2001 C 9418801350
55 Dr.Jitender Kumar 1999-2004 R 9816449602
56 Dr. Nikhil Sharma 1998-2003 C 9418355008
57 Dr.Sarita Kaushal 1995-2001 R 9418056350
STUDENTS FROM HDC WITH GOVT JOBS IN J&K
1 Dr.KanchanBhagat 2006-2011

R  
2 Dr.Smiley Gupta 2006-2011

R  
3 Dr.KamnaGorkha 2005-2010

R  
4 Dr.PrisolikaChadgyal 2006-2011

R  
5 Dr.Rakesh Raina 1996-2001

R  
6 Dr.Mamta Sharma 1996-2001

R  
7 Dr.HimjaNargotra 2000-2005

R